LegjobbTarsadalmiVallalkozas
Hívjon minket: +36-46-357-637

MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ MÓDSZEREINK

Számos munkára való felkészítő eszköz létezik. Speciális szükségletű munkavállalók számára, 3 nemzetközileg ismert eszközt adaptáltunk és használunk, valamint 2 saját eszközt fejlesztettünk ki.

Adaptált:

  • Lantegi
  • Jobwards
  • Trainsition

Fejlesztett:

  • Munkára fel! Társasjáték
  • MIKOMP – Miskolci Kompetenciafejlesztő Eszköz 

 1.)  LANTEGI MUNKAKÉPESSÉGFELMÉRŐ MÓDSZER:

 A Lantegi módszert Spanyolországban, a Lantegi Batuak szervezet fejlesztette ki, kifejezetten értelmi fogyatékos személyek számára.

A módszer ugyanazon változók mentén méri fel a munkavállaló és a munkáltató képességeit, elvárásait. A felmérés eredményét, egy grafikus diagram segítségével ábrázoljuk, ily módon könnyedén illeszthetővé válik a személy és a munkakör profilja. A módszer alkalmazásával meghatározhatóak a szükséges képzési és fejlesztési formák, annak érdekében, hogy a foglalkoztatás eredményes és hosszútávon is fenntartható legyen.

Alapítványunk szakértői érvényes mérési jogosultsággal rendelkeznek.

 2.)  JOBWARDS PROGRAM

 A Jobwards egy tanulási nehézségekkel élő emberek számára készült segédanyag, amely nagyrészt pedagógiai, kommunikatív és játékosan előkészített eszközökkel dolgozik. Középpontjában a célcsoport célzott foglalkoztatása áll, a munkahelyi integráció folyamatában felmerülő válogatott témák és elvárások figyelembevételével.

A csoportos felkészítő program a munkavállalást támogató kulcskompetenciákat öt témakörben, moduláris rendszerben, gyakorlatba ágyazottan dolgozza fel:

A: Felnőttként a munka világában

B: Munkavállalói jogok és kötelességek

C: Kommunikációs kompetenciák

D: Szociális kompetenciák

E: Információs technológiák használata 

3.) TRANSITION PROGRAM

Az osztrák „Clearing” módszer adaptációja. A speciális munkaerő-piaci eszköz az iskola és a munka világa közti átmenetet segíti fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok számára, melynek két célja van: a szakmai lehetőségek megmutatása a fiatalok számára, és alapot biztosítani a döntések meghozatalához és reális megközelítéssel segíteni a fiatalt a szakmai integráció felé. (http://www.trainsition.net/trainsitionCD/HU/index.html)

„Karrier-M” programunk is a B-A-Z megyei szakiskolákban végző fogyatékos, SNI végzős diákok nyílt munkaerő-piaci kivezetését segíti, többek között a Trainsition program moduljainak felhasználásával. Az oktatási intézmények által kijelölt pedagógus számára felkészítő tréningeket és folyamat-tanácsadást biztosítsunk, elősegítve a speciális szükségletű tanulók számára az iskolákban egyénre szabott pályaorientációs programok elindítását.

4.)  „MUNKÁRA FEL!" PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁRSASJÁTÉK

A „Munkára fel!” társasjáték  elsősorban a 16-24 éves, speciális szükségletű, pályaválasztás előtt álló diákok munkára való felkészítését, illetve sikeres munkavállalását segíti.

A 6 modult és 24 témát felölelő pályaorientációs játék segítségével a „dolgozni készülő játékosok” reális énképet kapnak meglévő képességeikről és készségeikről, illetve a játék útmutatást ad azokról a fejlesztendő területekről, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a sikeres munkavállaláshoz. Az eddigi tapasztalatok alapján, a játékmesteri szerepkör hamar elsajátítható, és a „Munkára fel!” foglalkozások struktúrája könnyen adaptálható a különféle sajátosságokkal bíró célcsoportok számára.

 

A 6 fő modul:

   1.  Dolgozni akarok !                       

2.  Dokumentumaim

3.  Állást keresek

4.  Tudástár

5.  Munkába állás

6.  Munkahely megtartása

A játékot ajánljuk elsősorban:

  • oktatási intézményeknek,
  • foglalkozási rehabilitációval foglalkozó szervezeteknek
  • munkaerő-piaci programokat megvalósító szakembereknek

5.)  MIKOMP

A Szimbiózis Alapítvány és a Miskolci Foglalkoztatási Paktum kompetenciafejlesztő eszköztára (négy tematikus kompetenciafejlesztő füzet) és a kapcsolódó módszertan, illetve felmérés, hatékonyan tudja segíteni a jelen kor munkaerőpiaci és foglalkoztatást elősegítő társadalmi kihívásainak kezelését. A kompetenciafejlesztés valójában egy, többnyire mentor által támogatott tanulási és önfejlesztési folyamat.

A globalizáció által támasztott kihívások, mint például a technikai-, technológiai fejlődéssel való lépéstartás, megkövetelik a folyamatos tovább-, esetleg átképzést. A munkavállalóknak fel kell készülniük arra, hogy életük során akár többször is szakmát kell váltaniuk. Ahhoz pedig, hogy az egyének képesek legyenek a sikeres váltásra az iskolában megszerzett tudás már nem elegendő. Tovább-, esetleg átképzésre van szükség, azaz a korábban megszerzett ismeretek bővítésére vagy teljesen új ismeretek elsajátítására. Ilyenkor válik szükségessé a meglévő kompetenciák fejlesztése, illetve azok bővítése. A mentor által támogatott fejlesztő folyamat révén gazdagodik az egyén ismerete, személyiségjegyei és munkavállalói képességei pozitív irányba bővülnek, foglalkoztathatósága határozottan javuló pályára áll.

 

 

Kapcsolat:

Szilágyi György foglalkoztatási csoportvezető

tel.: 06 30/ 541-74-75

e-mail: foglalkoztatas@szimbiozis.net

 

Kapcsolat

Keressen bátran minket!

Telefon
Levelező cím
3527 Miskolc, Augusztus 20 u 12.
Itt talál bennünket