LegjobbTarsadalmiVallalkozas
Hívjon minket: +36-46-357-637

Támogató Szolgálat

 

A Támogató Szolgálat valójában egy személyre szabott segítségnyújtási forma fogyatékossággal élők számára, mely történhet otthonában vagy „bárhol”, azaz ezen szolgáltatás révén a kísérés, felügyelet vagy a speciális szállítás is igénybe vehető.

Alapítványunk a Szimbiózis Integrált Támogató Szolgálatot működtetteti immár 16 éve. Célja a fogyatékossággal élő személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

Szolgálatunk által ellátott feladatok:

 

 • A Miskolci- és a Szikszói Járások illetékességi területein élő valamennyi fogyatékossággal élő személy az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése). A speciális szállítást két akadálymentes kisbusszal (9 és egy 16 személyes) látjuk el, természetesen szükség esetén személyi segítő biztosításával.
 • A fogyatékossággal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi- szociális ellátásokhoz, valamint fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeinek biztosítása.
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése,
 • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
 • A társadalmi integráció elősegítése, érdek-képviseleti szervezetekkel kapcsolattartás,
 • Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása,
 • Segítségnyújtás a fogyatékossággal élő személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatok erősítéséhez, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
 • A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése,
 • Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése,
 • Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képesség fejlesztés megszervezése,
 • Szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása, személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt:

 

¾a fogyatékossággal élő ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez a speciális szükségleteihez igazodóan,

¾vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,

¾otthoni felügyelet ellátása,

¾ közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

ELLÁTOTTAK KÖRE:

 

 • Autizmus sprektrum zavarral élők
 • Értelmi fogyatékossággal élők
 • Halmozottan fogyatékossággal élők
 • Hallássérültek (siketek és nagyothallók)
 • Látássérültek (vakok és gyengénlátók)
 • Mozgásszervi fogyatékossággal élők

A támogató szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe az alábbiak szerint:

 

Szolgáltatás

Szociálisan rászorult személy esetén: Maximum a jövedelem 20%-ig kiskorú, 30%-ig nagykorú esetén

Szociálisan nem rászorult személy esetén

Személyi segítés

150 Ft/óra

200 Ft/óra

Szállítás

80 Ft/km

180 Ft/km

 

A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

 

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

Szolgáltatási iránti igényét a jelentkezési lapon nyújthatja be, melyet ide kattintva tölthet le.

 

További információ:

Szolgálat vezető: Hazir Dóra

tel: 30/459 10 62

 

e-mail: tamszolg@szimbiozis.net

Kapcsolat

Keressen bátran minket!

Telefon
Levelező cím
3527 Miskolc, Augusztus 20 u 12.
Itt talál bennünket