A támogató szolgáltatás célja az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/ C § (1)bek. alapján:

A fogyatékossággal élő személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

 

Szolgálatunk által ellátott feladatok:

 

 • A Miskolci- és a Szikszói Járások illetékességi területein élő valamennyi fogyatékossággal élő személy az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése,
 • A fogyatékossággal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi- szociális ellátásokhoz, valamint fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszköz feltételeinek biztosítása.
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése,
 • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
 • A társadalmi integráció elősegítése, érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás,
 • Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása,
 • Segítségnyújtás a fogyatékossággal élő személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatok erősítéséhez, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
 • A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése,
 • Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése,
 • Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képesség fejlesztés megszervezése,
 • Szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása, személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt:

 

 • a fogyatékossággal élő ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez a speciális szükségleteihez igazodóan,
 • vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,
 • otthoni felügyelet ellátása,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

 

         

 

ELLÁTOTTAK KÖRE:

 

 • Autizmus sprektrum zavarral élők
 • Értelmi fogyatékossággal élők
 • Halmozottan fogyatékossággal élők
 • Hallássérültek (siketek és nagyothallók)
 • Látássérültek (vakok és gyengénlátók)
 • Mozgásszervi fogyatékossággal élők

A támogató szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe az alábbiak szerint:

SzolgáltatásR

 

Téritési díj

Szociálisan rászorult személy esetén: Maximum a jövedelem 20%-ig kiskorú, 30%-ig nagykorú esetén

Szociálisan nem rászorult személy esetén

Személyi segítés

150 Ft/óra

200 Ft/óra

Szállítás

80 Ft/km

180 Ft/km

 

A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

 

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

Ellátási terület:

 

                Miskolc Járás:

Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó,

              Szikszó Járás:

Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Pamlény, Rásonysápberencs, Selyeb, Szászfa, Szentistvánbaksa, Szikszó,

 

 Kérelemhez csatolandó dokumentumok 

 

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Nyilatkozat

Igazolás

 

 

Szolgálat vezető: Hazir Dóra

30/459-1062

tamszolg@szimbiozis.net