Szervezetünk 2013 augusztusában szerezte meg az intézménykkreditációt. A 2013. évi Felnőttképzési törvénynek változásainak megfelelően idén új felnőttképzési engedély megszerzését készítjük elő, melynek következtében képzési kínálatunk bővülése valósul meg.

 

                                                                                                                         

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00056-2009

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2855

 

Aktuális képzés megnevezése:

Fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatásának kialakítása

         Programakkreditációs lajstromszám: PL-7226/001

Képzés célja:

A képzés során a szociális ellátó rendszerben dolgozó munkatársak elsajátítják a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatása kialakításának elméleti és gyakorlati alapjait, a műhelymunka kialakításának lépéseit, megismerik a hazai és nemzetközi jogszabályi hátteret és gyakorlatot.

 

Az Intézmény a következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja:

 

  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

   A felnőttképzési szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

Ügyfélszolgálat:

Helye:                           Miskolc, Augusztus 20 u. 12. sz.

Ideje:                            Hétfőtől - Csütörtökig  09:00 – 15:00

                                      Pénteken 09:00 – 12:00

 

 

Felnőttképzési tevékenységünk megvalóstássa során szorosan együttműküdünk az Értékek Háza Alapítvány felnőttképzéi ntézményével. Közös szervezésben megvalósuló képzési kínálatunk. 

 

A képzés címe Óraszáma Irányár (Ft/fő) Akkreditációs Lajstromszám Minimális létszám Érvényességi idő
1. Fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatásának kialakítása 40 óra 50.000 PL-7226 5 Fő 2015-03-01
A képzés során a szociális-foglalkoztatási rendszerben dolgozó munkatársak elsajátítják a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatása kialalakításának elméleti és gyakorlati alapjait, különböző műhelymunkák kialakításának lépéseit, megismerik a jogszabályi hátteret és gyakorlati tapasztalatot szereznek.
2. Esélynövelés munkaerő-piaci eszközök által fogyatékosságügyi célcsoportok körében 30 óra 40.000 PL-8550 6 Fő 2015-03-01
A képzés célja elsősorban az értelmi  akadályozottsággal és autizmussal élőket segítő/ellátó szociális-foglalkoztatási szolgáltatások és intézmények által tervezett célcsoporti karriertervezésen alapuló tranzit foglalkoztatás elősegítése, melynek végső célja a nyílt munkaerő-paici kivezetés. A képzés résztvevői megismerik az esélynövelés lehetőségeit különböző munkaerő-piaci eszközök és technikák  elsajátításával, valamint gyakorlati kompetenciákat szereznek a nyílt munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködés kialakításában.
3. Segítő kompetenciák fejlesztése hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozók számára 40 óra 50.000 PL-8552 7 Fő 2015-03-01
A képzés célja elsősorban a hátrányos helyzettel / fogyatékossággal élőket segítő- ellátó szociális szolgáltatások és intézmények által tervezett fejlesztési programok kialakításának a segítése, különös tekintettel a célcsoport önálló életvitelének támogatására (kitagolási programok). A képzés résztvevői megismerik és elsajátítják a segítő feladatokat ellátó munkatársak és a fogyatékossággal élők közötti partneri szemléleten alapuló együttműködés kialakításának alapszabályait, valamint kompetenciákat szereznek a "képzett segítő" munkaterületen.
4.  Háztartásgazdasági, konyhai és éttermi kisegítő képzés 804 óra 450.000 PL-8218 10 Fő 2015-03-01
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes szakács, cukrász, vendéglátós területen alapvető el-méleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés során alkalmazott eljárások hatására felkészül a képzésben résztvevő értelmileg akadályozott személy a támogatott foglalkoztatásban való részvételre, arra, hogy megszerezze a képzés alatt azokat az ismereteket, és azt a gyakorlatot, készséget, amely képessé teszi, hogy felszolgáló segítő, vagy konyhai előkészítő munkakörben irányítással a kiadott feladatokat el tudja végezni, és lehetősége nyíljon, mint betanított szakember elhelyezkedni.
A képzésben résztvevő személy az oktatásban közreműködő szakemberek segítségével feltérképezi a meglevő adottságait, a képzés során mozgósítható ismereteit, amelyekre a képzés épül, és amelyeket ennek segítségével továbbfejleszt. Képessé válik saját háztartásának a vezetésére több vagy kevesebb segítséggel, a háztartási munkák megszervezésére és lebonyolítására, és képes aktívan részt venni a családi gazdálkodásban. A képzés elvégzésével és a képzési anyag elsajátításával a résztvevő értelmi-leg akadályozott személy nagyobb esélyt kap önálló életvitel kialakítására.
5.  Házi sajtkészítő képzés 60 óra 157.000 PL-8548 10 Fő 2015-03-01
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerkednek a tej termelésének és feldolgozásának egészségügyi követelményeivel, a tejfeldolgozás alapjaival, a mikrobiológiai és a sajtkészítési ismeretekkel. A képzésben résztvevő személy képessé válik a lágy, a félkemény sajt gyártására, gomolya előállítására, a sajtkrém készítésére hagyományos, ill. joghurtos kultúrával, valmint sajt készítésére fűszeres olajban. 
6.  Fafeldolgozó és pelletgyártó képzés  400 óra 340.000 PL-8551 10 Fő 2015-03-01
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes pelletgyártó területen alapvető elméleti és gya-korlati ismeretek elsajátítására. A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a pelletálást meg-előző technológiai lépéseket, a pelletgyártás technológiai sorrendjét.  Tudják kezelni a gyártás so-rán alkalmazásra kerülő eszközöket, és ismerjék a pelletgyártás alapanyagait, jellemző tulajdonsá-gaikat, a pelletgyártás lépéseit.
7. Konyhai és éttermi kisegítő képzés 500 óra 330.000 PL- 8553 15 Fő 2015-03-01
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes szakács, cukrász, vendéglátós területen alapvető el-méleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására. A képzés során alkalmazott eljárások hatására felkészül a képzésben résztvevő értelmileg akadályozott személy a támogatott foglalkoztatásban való részvételre, arra, hogy megszerezze a képzés alatt azokat az ismereteket, és azt a gyakorlatot, készséget, amely képessé teszi, hogy felszolgáló segítő, vagy konyhai előkészítő munkakörben irányítással a kiadott feladatokat el tudja végezni, és lehetősége nyíljon, mint betanított szakember elhelyezkedni.
8. Munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaadók közötti együttműködési rendszerek kialakítása és fejlesztése 40 óra 50.000 PL-8547 10 Fő 2015-03-01
A képzés célja a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szakemberek/szervezetek, és a munkaadók közötti együttműködés lehetőségek feltárása, jó gyakorlatok bemutatása. A résztvevők megismerik  a munkaerő-piaci szolgáltatást végzők és a gazdasági szereplők közötti együttműködési rendszerek kialakításának és fejlesztésének lehetőségeit. Kompetenciákat szereznek a fogyatékossággal élők nyílt munkerő-piacon való elhelyezésének támogatásában.
9. Esélyegyenlőségi képzés 8 óra 10.000 PL-8549 12 Fő 2015-03-01
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a szervezeti/ vállalati  esélyegyenlőségi tervezési projektek kialaktíási és végrehajtási intézkedéseinek biztosítása érdekében végrehajtandó feladatokat. A résztvevők tapasztalatot szereznek a CSR tevékenységek területén, valamint a fogyatékossággal élők számára megfelelő munkahelyi környezet kialakításában.  További cél a társadalmi szemléletformálás elősegítését támogató tevékenységek területén tapasztalatok átadása.

 

    Horányiné Horváth Viktória

          30/615-3385

   felnottkepzes@szimbiozis.net