Felkerültünk Európa térképére

Felkerültünk Európa térképére: a Baráthegyi Majorságot beválasztották az

ENAT (European Network for Accessible Tourism- Akadálymetnes Turizmus Európai Hálózata) szolgáltatói közé

https://pantou.org/bar%C3%A1thegyi-majors%C3%A1g

< Back