Kedves Szülők!

Elindult az Otthoni Segítés " Fecske" Szolgáltatásunk.A szolgáltatás keretében felügyeletet, illetve kísérést tudunk biztosítani az igénybe vevő (fogyatékossággal élő személy, illetve 14 éves korig tartósan beteg gyermek)  számára.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kapható:

30/459-1062, tamszolg@szimbiozis.net, vagy személyesen a Miskolc Augusztus 20. út 12. szám alatt a Szimbiózis Alapítványnál Hazir Dóránál.

Tájékoztatjuk az Otthoni Segítés Szolgáltatást igénybe vevő kedves ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatóját módosítottuk.  Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintettek az Otthoni Segítés Szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy jövőbeli igénybe vevőjeként a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek.

 A Tájékoztató az Otthoni Segítés Szolgáltatás szolgáltatást igénybe vevő (illetve törvényes képviselője), az igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú hozzátartozó és kiskorú személyekkel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Az érintettek adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatás megismerését biztosítja a papír alapú/elektronikus hozzáférés biztosításával, illetve az Adatkezelő szükség esetén az Adatkezelési Tájékoztatás értelmezésében, elmagyarázásában segítséget nyújt.

2018. október. 1.