Misszió:

A fogyatékossággal élők,- különös tekintettel az értelmileg akadályozottakra és az autizmussal élőkre- képesek értékteremtő munkával hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. Ehhez egyrészt megfelelő felkészítésre, tárgyi feltételekre, szakmai segítségnyújtásra van szükség, másrészt adekvát szociális szolgáltatásokra, továbbá elengedhetetlen a befogadó társadalmi szemléletváltozás. A „szimbiózis” minden érintett fél azon egyenrangú partnerségben létrejövő együttműködését jelképezi, ahol képességeinkhez mérten a közösség javára munkálkodunk együtt.

A Szimbiózis Alapítvány 1999 őszén jött létre. A szervezet fő tevékenységei:

 

Működési szintünk: 

 

 

 

Komplexitás:

Alapítványunk holisztikus szemléletével igyekszik egyensúlyi állapot létrehozni a társadalmi tevékenységek – az ökológiai szempontok szerinti megvalósulások és gazdasági szabályszerűségek ötvözésével. A Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Fő célcsoportunk az autizmussal élők és értelmileg akadályozottak, de különféle szolgáltatásokat nyújtunk más fogyatékossággal élők számára egyaránt. Támogatjuk a sérülteket nevelő családokat (szállítás, nappali ellátás, átmeneti tehermentesítés, speciális táborok), valamint a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit (foglalkoztatás, lakóotthonok, képzések, terápiák, sport és szabadidős tevékenységek, egyéb fejlesztő programok). Különös figyelmet szentelünk a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai és nemzetközi (EVS) önkéntes szolgálat biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok kivitelezése, célcsoport bevonásával osztályfőnöki órák és interaktív integrációs programok kivitelezése, közreműködésükkel speciális turisztikai szolgáltatás működtetése. A gazdasági szférával aktivitásunk nem csupán a CSR programokra, hanem többszintű együttműködésekre és a célcsoport nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására is kiterjed. Aktív tagjai vagyunk különféle hazai és nemzetközi hálózatoknak.

A szervezet fenntarthatósága több pilléren alapszik: szolgáltatások után állami bevételek és térítési díjak; pályázati források (évi átlag 30-40 projekt); saját bevételek generálása: farmgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások, kézműves termékek előállítása; kiadáscsökkentés: energiahordozó gyártása; valamint adományszervezés.

 

 

 

Jelenleg négy önálló miskolci telephelyen fejtjük ki tevékenységeinket, mely 2014-ben további két telephellyel bővül:

 

1.- Szervezeti Központ (Székhely)- Miskolc belvárosához közel, az Augusztus 20. u. 12. sz. alatt található, melyet egy régi bezárt étteremből alakítottunk ki. Itt működik:

*      Két integrált Támogató Szolgáltatás központja, mely több kistérség speciális szállítási (négy kisbusz) és személyi segítési igényeit hangolja egybe (információ és diszpécserközpont).

*      A Nemzetközi Kapcsolatok Irodája (több mint 25 országgal aktív kapcsolattartás, projektek)

*      Az EVS- (Európai Önkéntes Szolgálat) és Önkénteseket Koordináló Iroda (helyi és országos hatókörrel főleg diákok fogadása). Évente 4-8 nemzetközi önkéntes fogadása átlag 6-12 hónapos turnusokban, valamint  átlag 100 hazai diák / év fogadása.

*      a Menedzsmenti és Projektközpont (évente átlag 30-35 projekt koordinálása).

*      Felnőttképzési Központ (akkreditált képzések, tréningek szervezése szakembereknek és fogyatékossággal élőknek egyaránt)

*      Kommunikációs központ ( PR, adományszervezés, informatika)

*      Gazdasági iroda (gazdaságvezető, könyvelő, pénztár, HR)

*      Akkreditációs Foglalkozatási Tanácsadó Központ- munkatársai a szervezetünknél foglalkoztatott fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek felkészítését, mentorálását és szakmai kísérést végzik. Jelenleg mintegy 80 fő tartozik ehhez a célcsoporthoz, mely szám egy éven belül további 100 fővel bővül.

 

2.- Foglalkoztatást Segítő Központ (Belvárosi iroda) Miskolc, Arany János u 10. sz. alatti irodánk 2014. január elején költözött egy új, nagyobb telephelyre. Itt működik:

*      a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás, melynek speciális, ingyenes munkaerő-piaci tevékenység. Cél a fogyatékossággal élő személyek felkészítése a nyílt piaci foglalkoztatásra, valamint, a befogadó munkahelyek felkutatása és a leendő munkavállaló betanítása és beilleszkedésének segítése. Éves szinten átlagban 100 főt vonunk be a programba, és legalább 25-30 főt vezetünk ki a nyílt munkaerő-piacra. Alapvető cél a tartós foglalkoztatás elérése. Hat éve, a térségi munkáltatókkal való együttműködés optimalizálásaként hoztuk létre Az Év Esélyteremtő Munkahelye Díj-at, mely méltó elismerése a vállalkozások társadalomtudatos tevékenységének.

 

3.- Habilitációs Központ: Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, egy volt iskola épületének átalakításával és hozzáépítésével hoztuk létre és működtetjük a:

*      Fogyatékossággal élők Nappali ellátását 40 férőhellyel és

*      14 fő számára Lakóotthoni ellátást biztosítunk.

*      Ez az intézmény ad helyet a terápiás/rehabilitációs Szociális intézményi foglalkoztatásnak is, melynek keretében a célcsoporti személyek különféle műhelyekben dolgoznak: papírmerítő, textilfeldolgozó-szövő, ajándéktárgy-készítő.

*       Terápiás központként különféle egyéni és csoportos fejlesztése folyik az érintetteknek: dráma-zene- és táncterápia, snoozelen szoba, szociális tréningek, élet-praktikus ismeretei tanfolyamok, Én-könyv, önérdek-érvényesítő klub, para-bike klub, sorstárs diszkó önkéntesek bevonásával, hagyományőrzés. Speciális színtársulatunk színdarabjaikkal és performance műsoraikkal országszerte és külföldön is sikeresen megmérettettek.

*      2013 végén került átadásra egy új szárnyként a „Kitagoló Ház” beruházás, amely a célcsoport önálló életviteli tréningközpontjaként fog funkcionálni.

 


4.- Baráthegyi Majorság - Miskolcon, a Diósgyőri városrészben, a Bükk keleti kapujánál elhelyezkedő baráthegyi 5 hektáros területen már 14 éve folyik fejlesztő munka. Az öko-parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, üvegház mellett istálló (kecske, szamár, ló, disznó) és manufaktúrák (sajtkonyha, kenyérsütő kemence, asztalos és kézműves műhelyek) találhatóak, ahol fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek dolgoznak. A majorság egy komplexum, különféle funkciójú épületekkel.

Ezen a telephelyen mintegy 60 fő számára biztosítunk munkahelyet, akiknek a 80 %-a fogyatékossággal, vagy autizmussal élő és/vagy megváltozott munkaképességű személy. Tevékenységek:

*      A központi épület egy 14 fős Lakóotthon. Az itt élők közül 8 fő autizmussal élő személy, akik speciális igényei szerint szerveződik a ház strukturált élete, belső kommunikációja.

*      A lakóotthon épületének tetőterében került kialakításra a Farm Panzió, mely 2013-ban elnyerte a minősített Erdei Iskolai címet. A többségi iskolákból, óvodákból hozzánk látogatók vendéglátói, a kézműves tevékenységek oktatói, maguk a fogyatékossággal élő munkavállalóink. A társadalmi befogadás újszerű, gyakorlatorientált megközelítéséért két éve megkaptuk az „Európai Integrációs Díj”-at. 2013-ban közel 2000 fős vendégnapot regisztráltunk.

*      Itt működtetjük több éve a „Turizmus korlátok nélkül” c. programot, amelynek elsődleges célja olyan családok egy-egy hetes ingyenes tehermentesítése és szakmai támogatása, akik autizmussal, értelmileg akadályozottsággal vagy halmozott sérüléssel élő gyereket nevelnek vagy családtaggal élnek együtt. Speciális krízisellátás jellegű programunkban eddig több mint 100 családnak tudtunk segíteni. Az igényt mutatja, hogy idei felhívásunkra már a határon túli magyar családok is bejelentkeztek.

*      Az épület szomszédságában épült ki a Baráthegyi Kalandpark és Játszótér.

*       2013-ban került átadásra a többszintes Szociálterápiás Központunk, ahol 24 férőhelyes nappali ellátást biztosítunk az idei évtől, valamint itt kapott helyet képzési központunk is. Az épület alsó szintjén került kialakításra a gyertyaöntő műhely. Az idei évben a tetőtér is beépítésre kerül, ahol többek között a kézműves termékek csomagolása, raktározása és készletgazdálkodása kerül kialakításra.

*      Az állattartás majorságunk egyik sajátossága: ló, szamár, kecske, nyúl, baromfi tenyésztése folyik. Lovagoltatás és csacsis kordé vehető igénybe telephelyünkön, de szívesen vállalunk külső rendezvényeken való megjelenéseket is.

*      Kecskesajt-készítő műhelyünk termékei (gomolya, friss natúr és fűszeres sajtok, zsendice, sajtkrémek, joghurtok), Élő Tisza és HÍR (Hagyományok – Ízek – Régiók) védjegy használatára jogosultak. Kis üzletet tartunk fenn a város piacán, valamint különféle vásárokon is aktívan részt veszünk. 2014-ben új sajtüzemet építünk, és tovább fejlesztjük portfóliónkat (pl. kecsketejes csokoládé).

*      A majorság területén a komplex kertészeti (szabadtéri-, fólia- és üvegházi termesztés, gyümölcsös), parkgondozási és erdőgazdálkodási tevékenység folyik. 2013-ban energiafűz ültetvény és kaszáló került kialakításra.

*      Kertészeti termékeinket Főzőkonyhánk vásárolja fel, melyhez kapcsolódóan ebédfutár szolgálatot működtetünk. 2014-ben a tevékenység szociális konyhával egészül ki, valamint egy belvárosi étterem indításával.

*      A telephelyen asztalosműhelyt és egy karbantartó részleget is működtetünk. 2013-ban brikettgyártást indítottunk el, mely az idén pellet-gyártással egészül ki. Több épületünk fűtésrendszerét brikett-pellet fűtésüzeműre alakítottuk át. Így a saját energiahordozó előállításával megvalósul a „gázszámlából munkabért” fenntarthatósági programunk.

*      A telephelyen 2014-ben további fejlesztések indulnak: „Baráthegyi Manufaktúra” építése (sajtüzem, üzlet és szappanfőző manufaktúra), és az „Élő Kalendárium” turisztikai projekt, melynek keretében felépül fából az „Interaktív Diósgyőri Játszóvár”.

 

 5.- Zöld Központ – 2014-ban új ingatlant vásárolunk, melyben egy zöldségfeldolgozót valamint a tetőterében önkénteseknek szálláshelyet alakítunk ki.

 

6.- Étterem és üzlet – 2014-ben Miskolc belvárosában egy éttermet és egy üzlethelyiséget alakítunk ki.